Keller сенсор рівня води занурюваний, сенсор тиску, сенсор випаровування - METOS by Pessl instruments

Keller сенсор рівня води
занурюваний, сенсор тиску,
сенсор випаровування

Вода