Пиранометр Kipp & Zonen SP Lite 2 - METOS by Pessl instruments

Пиранометр Kipp & Zonen SP Lite 2

СВЕТ