Пиранометр Kipp & Zonen CMP6 - METOS by Pessl instruments

Пиранометр Kipp & Zonen CMP6

СВЕТ