Пиранометр Kipp & Zonen CMP3 - METOS by Pessl instruments

Пиранометр Kipp & Zonen CMP3

СВЕТ