Wszechstronne zastosowanie urządzeń IMETOS

Dbamy o zdrowie kurcząt

Jak już wiecie, Pessl Instruments rozpoczął projekt CHAT w ostatnim kwartale roku 2018. Wraz z DunavNET i Zivko Sekulic Farm skupiamy się na tym, jak możemy usprawnić proces hodowli kurcząt. W zeszłym tygodniu nasz kolega Manu Arano Martinez odwiedził farmę i zainstalował urządzenia iMETOS. Będą one zbierać informacje, z pomocą których mamy nadzieję poprawić i zapewnić dobrostan zwierząt, w tym przypadku kurcząt.

Zainstalowane są dwa różne rodzaje urządzeń iMETOS: jeden to. iMETOS ECO D3 - datalogger do monitorowania środowiska, inne iMETOS CropVIEW - system kamer, w którym zastosowano najnowocześniejszy system kamer optycznych wspomagany oprogramowaniem sztucznej inteligencji. Nieprawidłowa temperatura i wilgotność względna może być przyczyną zaburzeń oddechowych, pokarmowych i behawioralnych i występuje w kurnikach, w których warunki klimatyczne nie spełniają norm. Dzięki zastosowaniu iMETOS ECO D3 w kurniku, na bieżąco śledzimy właściwą temperaturę i wilgotność i zapobiegamy wystąpieniu wspomnianych problemów.

Podczas gdy iMETOS ECO D3 mierzy odpowiednie warunki klimatyczne, iMETOS CropVIEW wykonuje zdjęcia, które są następnie wysyłane i gromadzone w platformie FieldClimate. Zdjęcia te pomagają rolnikowi zachować stałą kontrolę nad swoimi zwierzętami. Może on w każdej chwili i z każdego miejsca uzyskać dostęp do danych i sprawdzić, czy np. występują problemy z systemem karmienia lub czy są jakieś chore lub ranne kurczaki.

Jesteśmy dumni, że jesteśmy częścią tak ważnego projektu i mamy nadzieję, że coraz więcej rolników zdecyduje się na instalację i wykorzystanie urządzeń w swojej produkcji drobiarskiej lub jakiejkolwiek innej produkcji zwierzęcej.

O projekcie CHAT
Główną ideą jest rozszerzenie funkcjonalności kilku zaawansowanych urządzeń mikroelektronicznych i zintegrowanie ich z inteligentnym systemem opartym na chmurze, aby stworzyć system wykrywania stresu u kurcząt na fermach oparty na dźwięku i obrazie, co ułatwi poprawę procesu hodowli. Projekt będzie eksperymentował z różnymi konstelacjami rozmieszczenia, przetwarzaniem danych brzegowych oraz opartymi na chmurze algorytmami uczenia maszynowego i analizy danych w celu wykrycia wzorców stresu umożliwiających wczesne zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia. Jednak aby osiągnąć wszystkie wymienione, od projektu, poprzez wdrożenie i walidację planowanego eksperymentu, wymagany jest multidyscyplinarny zespół z odpowiednimi zasobami.

Pessl Instruments, DunavNET i Zivko Sekulic Farm mają komplementarne umiejętności i zasoby i wspólnie tworzą kompletny zestaw wymagany do pomyślnej realizacji projektu. DunavNET dostarczy projekt rozwiązania IoT, kompetencje w zakresie uczenia maszynowego oraz wiedzę z zakresu przetwarzania dźwięku i hodowli drobiu, Pessl Instruments dostarczy rozwiązania sprzętowe, natomiast farma Zivko Sekulic zapewni środowisko testowe, wesprze doświadczeniem i pomoże promować wyniki projektu.

Nasza rola w projekcie
W oparciu o bogate doświadczenie w dostosowywaniu funkcjonalności sprzętu Pessl Instruments zapewni urządzenia IoT, a mianowicie rejestratory danych iMETOS® ECO D3 do monitorowania środowiska, iMETOS CropVIEW® do zdalnego monitorowania obrazu, dostęp do danych poprzez nasze API oraz reprezentację danych na platformie FieldClimate.

CHAT (Chicken Health Assesment Toolset) jest finansowany w ramach projektu H2020 DIATOMIC pod numerem 761809.