SONDA WIELOTEMPERATUROWA O WYSOKIEJ WYTRZYMALOSCI PESSL INSTRUMENTS