INTERFEJS WĘZŁA ŁAŃCUCHA DLA CZUJNIKA PESSL INSTRUMENTS, CZTERECH CZUJNIKÓW WATERMARK I CZUJNIKA TEMPERATURY GLEBY