INTERFEJS WĘZŁA ŁAŃCUCHA DLA DWÓCH CZUJNIKÓW PESSL INSTRUMENTS, DWÓCH CZUJNIKÓW WATERMARK I JEDNEGO CZUJNIKA TEMPERATURY GLEBY