INTERFEJS WĘZŁA ŁAŃCUCHÓW DLA 3 CZUJNIKÓW PESSL INSTRUMENTS