METER HYDROS 21 POZIOM WODY, PRZEWODNICTWO, TEMPERATURA