Weiz, Austria, December 14, 2022 – The Yield Prediction Module will help optimise fertilizer inputs by knowing water-limited yield expectation.

Yield Prediction module – helping you understand the effectiveness of your field activities

Precision-farming technologies help farmers boost their crop’s quality, save valuable resources and reduce the environmental impact, all at the same time. But how can they estimate the potential of their field from season to season? Yield prediction is one among the most important yet challenging tasks farmers face. It not only affects the profitability of an individual farm but food security on a global scale as well.

Based on needs and expectations from farmers, Pessl Instruments improves FieldClimate’s capabilities on a regular basis. The newest module provides an estimate of crop yield at harvest based on water availability. The prediction is available any time before, during and after the growth period. Thanks to this innovative approach, the farmer will now be able to adjust important management decisions during the growing season – from nawadnianie, to pesticide use oraz fertilizer application in order to achieve the final goal – profitable yield.

Who is Yield prediction for and how can one start using it?

Yield prediction is a great tool for anyone who aims for optimum, profitable crop production. The basic setup requires only three simple settings: crop, sowing date, and expected harvest date. If required, more detailed settings of initial soil moisture and soil type can be modified to further improve yield prediction results.

Z przewidywaniem plonów ty:

  • stać się prognoza zbiorów w bieżącym sezonie w odniesieniu do prognozy plonów opartej na długoterminowych średnich opadach atmosferycznych
  • sprawdzić, czy w tym sezonie zbiory mają szansę pobić or fall below long-term average
  • stać się convenient way to keep track uprawy wydajność plonów
  • uzyskać pomoc w usprawnieniu zarządzania 4R - właściwe źródło, stawka, czas i miejsce realizacji działań terenowych

The yield prediction module is based on a combination of

O firmie PESSL Instruments GmbH

Firma Pessl Instruments, z siedzibą w Weiz w Austrii, założona w 1984 roku przez obecnego prezesa Gottfrieda Pessla, posiada spółki córki w USA, Brazylii, na Ukrainie, we Francji, w Hiszpanii, Turcji, RPA, Portugalii, Francji i Polsce oraz prowadzi działalność w ponad 80 krajach.

Pessl Instruments opracowuje i dystrybuuje rozwiązania technologiczne w zakresie monitorowania klimatu, ryzyka rolniczego i zarządzania nawadnianiem dla swoich klientów z sektora rolniczego.

Produkty Pessl Instruments, które są dystrybuowane na całym świecie pod nazwą METOS® marki, obejmują stacje pogodowe, urządzenia monitorujące wilgotność gleby, sterowniki automatyki nawadniania, elektroniczne pułapki na owady, systemy zdalnego monitorowania upraw, oprogramowanie ostrzegające o chorobach i szkodnikach oraz zlokalizowane prognozy pogody.

Contact for orders
+43 3172 55 21
orders@metos.at