Śnieg i mróz mogą być dobre dla produkcji pszenicy: śnieg zapewnia wilgoć dla gleby, natomiast niska temperatura może wyeliminować choroby lub zapewnić izolację do bardzo niskich temperatur. Co to jest......

Co to jest... Wpływ śniegu i mrozu na produkcję pszenicy

"Zmiany klimatyczne już zwiększyły występowanie ekstremalnych zdarzeń temperaturowych, co ograniczyło produkcję i rozwój pszenicy ozimej." (Zheng i in., 2018)

W przypadku produkcji pszenicy ozimej, śnieg i niskie temperatury mogą być pod wieloma względami korzystniejsze niż deszcz, ponieważ pod powierzchnią gleby zamarzanie może pomóc w problemach produkcyjnych.

Pomimo tego, że przyroda wydaje się spokojna, to pod powierzchnią gleby dzieje się całkiem sporo od tego co widzimy - biologicznie. I choć tego nie widzimy, może to mieć ogromny wpływ na produkcję pszenicy w sezonie wiosennym po zimie.

Produkcja pszenicy_cover

 

Korzyści z niskich temperatur i śniegu dla produkcji pszenicy ozimej

  • Niskie temperatury mogą wyeliminować wiele szkodliwych owadów i patogenów.

Ekstremalne zimno i zamarznięta gleba mogą zmniejszyć przeżywalność niektórych owadów, co skutkuje mniejszą presją owadów na uprawy w sezonie wegetacyjnym.
Jeśli w miesiącach zimowych nie wystąpią mrozy, może to potencjalnie skutkować niższymi plonami, co następnie może spowodować wzrost cen zbóż z powodu problemów z produkcją.

  • Śnieg jest dobry!

Śnieg może działać jako warstwa izolacyjna dla roślin, chroniąc je przed ekstremalnym zimnem. Dzięki pokryciu gleby śniegiem rośliny są chronione zarówno przed urazami spowodowanymi zimnem, jak i przed erozją spowodowaną wiatrem.
Ponadto cykl zamarzania wody pomaga zmiękczyć glebę, a śnieg, gdy się topi, zapewnia pewną wiosenną wilgotność gleby. Ogólna zasada mówi, że 25 cm śniegu równa się 2,5 cm lub 25 mm płynnej wody (w zależności od tego, czy śnieg ma niską czy wysoką zawartość wody).

  • Wilgoć pomaga zwiększyć wzrost korzeni pszenicy ozimej.

Jesienią, przy odpowiedniej wilgotności, korzenie będą nadal powoli rosły, co jest ważne dla przetrwania rośliny przez zimę. Jest to czas, w którym pszenica ozima "twardnieje" i decyduje o jej przeżywalności i zdrowotności. Opady, które spadną w postaci śniegu, będą również działać jak koc izolacyjny, chroniąc korzenie przed zimą (mokra gleba dłużej zamarza niż sucha).

Pszenica jest przystosowana do szerokiego zakresu warunków wilgotnościowych:

 • Pszenica rośnie na obszarach o opadach 250 - 1750 mm.
 • Optymalna produkcja wymaga odpowiedniego źródła wilgoci przez cały sezon.
 • System korzeniowy może mieć głębokość do 1,5 m - w zależności od rodzaju gleby.
 • 70 % wody pochodzi z górnej połowy systemu korzeniowego.
 • Szczytowe zużycie wynosi 8 mm/dzień podczas rozwoju ziarna.
 • Bardzo tolerancyjna na stres wodny.

 

Mierzyć - monitorować - zarządzać

Technologia w rolnictwie może działać tylko wtedy, gdy:

 • znana jest biologia upraw, wymagania klimatyczne i potencjał odmianowy,
 • znane są biologia i presja szkodników i chorób,
 • znane są warunki meteorologiczne oraz
 • znana jest jakość i potencjał gleby.

System wspomagania decyzji IoT

Stacje meteorologiczne i inne czujniki dostarczają zlokalizowanych, specyficznych dla danego miejsca danych do planowania pracy. Posiadanie dokładnych, precyzyjnych i wiarygodnych danych pogodowych jest zatem kluczowe dla skutecznego zarządzania i produkcji pszenicy.

Można to osiągnąć dzięki doskonałej konfiguracji rozwiązań IoT, ponieważ łączą one stałe obserwacje oraz dane o pogodzie i glebie, dzięki którym będziesz mógł w pełni wdrożyć zarządzanie odżywianiem i zaplanować nawadnianie oraz aplikacje chemiczne (nawożenie i opryski), a także zapobiegać stratom w uprawach z powodu ewentualnych chorób roślin. Urządzenia do zdalnego monitorowania pól zapewniają warunki polowe, wzrost upraw, rozwój chwastów, fazy fenologiczne rozwoju roślin itp. na różnych polach i w konsekwencji pomagają oszczędzać wodę, pieniądze i czas.

Nie zapominajmy też o właściwym przechowywaniu pszenicy (wilgotność i temperatura), gdyż napowietrzanie i niskie temperatury zmniejszają zdolność owadów do rozmnażania.

Literatura: