Dualex

Zacisk do liści czujnik optyczny

Dualex - nagłówek

Natychmiastowy nieniszczący pomiar azotanów i chlorofilu.

Dualex to sensor leafclip, który mierzy zawartość chlorofilu i polifenoli w liściach roślin.

O Dualex

Dzięki opatentowanej technologii ten sensor optyczny umożliwia prosty, szybki i nieniszczący pomiar chlorofilu, flawanoli i antocyjanów w liściach.
Dualex - pudełko

Dokładny pomiar chlorofil

Chlorofil odgrywa istotną rolę w fotosyntezie i rozwoju roślin. Dualex mierzy chlorofil poprzez analizę światła przepuszczanego przez liść. Dzięki kalibracji chemicznej wykonanej przez FORCE-A, chlorofil podawany jest w µg/cm² w zakresie 5-80 µg/cm².

Unikalny sensor leafclip do pomiaru zawartości flawonoli i antocyjanów w liściach

Flawonole są syntetyzowane głównie po ekspozycji na światło. W związku z tym są one dobrym wskaźnikiem historii interakcji roślina-światło.

Dualex mierzy zawartość flawonoli i antocyjanów poprzez analizę efektu ekranowania flawonoli i antocyjanów na fluorescencję chlorofilu. Zawartość flawonoli i antocyjanów podawana jest w jednostkach absorbancji względnej od 0 do 3 dla flawonoli i 0 do 1,5 dla antocyjanów.

Pomiar Dualexu

NBI®: Wskaźnik zrównoważenia azotu

Chlorofil jest często używany jako wskaźnik statusu azotu roślin. Kilka lat badań i eksperymentów wykazało, że polifenole, a konkretnie flawonole, są również dobrymi wskaźnikami statusu azotowego roślin.

NBI® (Nitrogen Balance Index) łączy chlorofil i flawonole (związane z alokacją azotu/węgla). Jest to wskaźnik stanu roślin azotowych bezpośrednio skorelowany z masową zawartością azotu. NBI® jest mniej wrażliwy na zmiany warunków środowiskowych niż chlorofil (wiek liścia, grubość liścia...).

Specyfikacje techniczne

FEATURE WARTOŚĆ
Materiał pomiarowy
Liście roślin
System pomiarowy
Przepuszczalność i wpływ ekranowania na fluorescencję chlorofilu
Wskaźnik mierzony
Chlorofil (CHL), flawonole (FLAV), antocyjany (ANTH), NBI
Dokładność
5%
Odtwarzalność
4,5% dla CHL, 3,5% dla FLAV i ANTH
Powtarzalność
1,3% dla CHL, 2% dla FLAV i ANTH
Powierzchnia mierzona
19,6 mm²
Grubość liści
1,5 mm maks.
Czas pomiaru
< 1 s
Interfejs użytkownika
Ekran LCD, ostrzeżenie dźwiękowe
Pozycjonowanie
Wewnętrzny GPS
Dokładność względna
< 2,5 m (CEP, 50%, 24 h static)
Pojemność pamięci
10 000 danych wieloparametrycznych
Wyjście danych
plik .csv
Transfer danych
USB
Temperatura pracy
Od 5 do 45 °C
Bateria
Akumulator Li-ion
Autonomia
6 godzin
Waga całkowita
220 g
Rozmiar
205 x 65 x55 mm

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy.

Skontaktuj się z nami i poznaj odpowiedzi z pierwszej ręki.

    Podając swój adres e-mail, użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez Pessl Instruments promocyjnych wiadomości e-mail z aktualizacjami, nowościami, najnowszymi wpisami na blogu, zaproszeniami na wydarzenia i innymi podobnymi wiadomościami. Użytkownik rozumie i zgadza się, że Pessl Instruments może wykorzystywać informacje zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zrezygnować w dowolnym momencie.