Zestaw narzędzi do oceny stanu zdrowia kurcząt

Projekt CHAT (Chicken Health Assessment Toolset) w toku!

Z radością informujemy, że dołączyliśmy do wspaniałego projektu! Razem z DunavNET i Zivko Sekulic Farm, będziemy pracować nad projektem CHAT (Chicken Health Assessment Toolset), którego głównym celem jest poprawa procesu hodowli kurcząt.

Projekt
Główną ideą jest rozszerzenie funkcjonalności kilku zaawansowanych urządzeń mikroelektronicznych i zintegrowanie ich z inteligentnym systemem opartym na chmurze, aby stworzyć system wykrywania stresu u kurcząt na fermach oparty na dźwięku i obrazie, co ułatwi poprawę procesu hodowli. Projekt będzie eksperymentował z różnymi konstelacjami rozmieszczenia, przetwarzaniem danych brzegowych oraz opartymi na chmurze algorytmami uczenia maszynowego i analizy danych w celu wykrycia wzorców stresu umożliwiających wczesne zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia. Jednak aby osiągnąć wszystkie wymienione, od projektu, poprzez wdrożenie i walidację planowanego eksperymentu, wymagany jest multidyscyplinarny zespół z odpowiednimi zasobami.

Pessl Instruments, DunavNET i Zivko Sekulic Farm mają komplementarne umiejętności i zasoby i wspólnie tworzą kompletny zestaw wymagany do pomyślnej realizacji projektu. DunavNET dostarczy projekt rozwiązania IoT, kompetencje w zakresie uczenia maszynowego oraz wiedzę z zakresu przetwarzania dźwięku i hodowli drobiu, Pessl Instruments dostarczy rozwiązania sprzętowe, natomiast farma Zivko Sekulic zapewni środowisko testowe, wesprze doświadczeniem i pomoże promować wyniki projektu.

Nasza rola w projekcie
W oparciu o bogate doświadczenie w adaptacji funkcjonalności sprzętu Pessl Instruments dostarczy urządzenia IoT, tj. iMETOS® ECO D3 rejestratory danych do monitorowania środowiska, iMETOS CropVIEW® do zdalnego monitorowania obrazu, dostępu do danych poprzez nasze API oraz reprezentacji danych na FieldClimate platforma.

Jesteśmy podekscytowani tym projektem i będziemy informować o jego wynikach.