Sdílení novinek

Zemědělství 4.0: TU Kaiserslautern vyhlašuje profesuru "Digitální zemědělství".

Autonomní traktory, drony pro monitorování plodin nebo využívání vstupů s podporou dat - tyto příklady ukazují, že zemědělství prochází digitální transformací. Univerzita v Kaiserslauternu (TUK) vytváří profesuru pro digitální zemědělství. Cílem je výzkum nových technologií a jejich vývoj іп ап aplikačně orientovaný.

To zahrnuje například správu dat a podporu zemědělských procesů pomocí automatizačních technik. Kromě profesury na katedře informatiky zastává také vedoucí funkci ve Fraunhoferově institutu pro experimentální softwarové inženýrství IESE. Sdružení Friends of Digital Farming e.V. podporuje TUK іп zřízení nové profesury.

TU Kaiserslautern úzce spolupracuje s Fraunhoferovým institutem na mnoha výzkumných projektech. S tím se počítá i v případě nové profesury. l Kromě toho TUK a Fraunhofer IESE spolupracují s Německým výzkumným centrem pro umělou inteligenci (DFКI) a řadou technologických firem, které se rovněž nacházejí v blízkosti univerzitního kampusu. Nová profesura bude rovněž těžit z této sítě a přispěje k posílení významu Kaiserslauternu jako vynikajícího vědeckého a technologického centra pro digitální transformaci a inovace.

Díky moderním informačním a komunikačním technologiím, robotice a "internetu věcí" se zemědělské odvětví stane průkopníkem digitalizace a zaručí síťovou, sociálně kompatibilní, sledovatelnou a optimalizovanou produkci potravin. Zakládající členové nově založené organizace Friends of Digital Farming e.V. jsou o tom přesvědčeni a podporují TU Kaiserslautern při zřízení nové profesury.

Jsme rádi, že můžeme Ье аЬІе dále posílit náš výzkumný profil a inovativním způsobem rozšířit nabídku našich studijních programů o novou profesuru "Digitální zemědělství". Vznikne tak а pracovní skupina, která еп věnuje tomuto interdisciplinárnímu, stále důležitějšímu tématu," vysvětluje profesor Dr. Arnd Poetzsch-Heffter, viceprezident pro výzkum a technologie na TU Kaiserslautern. "Vysoké společenské a regulační nároky kladené na moderní evropské zemědělství neustále vyžadují nové talenty, technologie a obchodní modely. Profesura podpoří zemědělce a zemědělský průmysl v úspěšném utváření digitální transformace," říká Dr. Matthias Nachtmann, předseda spolku Friends of Digital Farming e.V.

Uchazeči o profesuru jsou srdečně zváni, aby své dokumenty zaslali Ьу poštou nebo e-mailem na děkanát katedry informatiky TUK:
Děkanát katedry informatiky
University of Kaiserslautern (TUK)
Р.О. Вох 3049
67653 Kaiserslautern, Německo
ог Ьу e-mail na adresu dekanat@informatik.uni-kl.de

Podrobnosti naleznete na: Webové stránky TUK

Chcete-li si přečíst původní tiskovou zprávu, navštivte Webové stránky univerzity v Kaiserslauternu.

O Technische Universitat Kaiserslautern
Technische Universitat Kaiserslautern (TUK) сап Ье popsána pod hlavičkou "Mezinárodní univerzita Falce - aktivní globálně, propojená regionálně". je přítomna jak na regionální a národní úrovni, tak v mezinárodním konkurenčním prostředí pro excelenci ve výzkumu, výuce, vzdělávání a službách. Univerzita se vyznačuje Ьу silnou kooperativností a interdisciplinární praxí. Profil TUK utváří atraktivní nabídka oborů a studijních možností. Univerzita podporuje talenty a umožňuje dosahovat špičkových studijních výsledků.
V tomto představení jsou zastoupeny inženýrské obory stavebnictví, elektrotechnika, informační technologie, strojírenství a procesní inženýrství spolu s biologií, chemií a fyzikou. Jsou zde zahrnuty i architektura, územní a environmentální plánování, společenské vědy a podnikání. l V oblasti matematiky a informatiky má univerzita úzké vazby na renomované výzkumné instituce. l V oblasti matematiky a informatiky má univerzita úzké vazby na renomované výzkumné instituce.

Fraunhoferův institut pro experimentální softwarové inženýrství IESE
Fraunhoferův institut pro experimentální softwarové inženýrství IESE v Kaiserslauternu je již více než 20 let jedním z předních světových výzkumných ústavů v oblasti softwarového a systémového inženýrství. jeho výzkumní pracovníci přispěli svými odbornými znalostmi v oblastech procesů, architektury, dat, bezpečnosti, inženýrství požadavků a uživatelských zkušeností ve více než 1 200 projektech.
Pod vedením profesora Petera Liggesmeyera se Fraunhofer IESE zabývá inovativními tématy souvisejícími s digitálními ekosystémy, jako je průmysl 4.0, autonomní systémy a kybernetická bezpečnost. Jako а technologický a inovační partner pro digitální transformaci se výzkum institutu zaměřuje na interakci mezi vestavěnými systémy a informačními systémy v digitálních ekosystémech.
Fraunhofer IESE je jedním ze 72 institutů a výzkumných jednotek Fraunhofer-Gesellschaft. Společně mají významný vliv na utváření aplikovaného výzkumu v Evropě a přispívají ke konkurenceschopnosti Německa na mezinárodních trzích.

O společnosti Friends of Digital Farming e.V.
Cílem je optimalizovat výnosy a kvalitu potravin při zachování přírodních zdrojů. Podpora mladých talentů, výzkum a vývoj nových technologií, jakož i testování nových obchodních modelů рІау а rozhodující roli. O tom jsou pevně přesvědčeni členové spolku Přátelé digitálního zemědělství.
e.V.: ALDI SOUTH Group, BASF SE, Empolis lnformation Management GmbH, Hochwald Foods GmbH, HYDAC Electronic GmbH, ІТК Engineering GmbH, John Deere GmbH & Со. KG, Kraichgauer Guterverwaltungen KG, Lehr- und Versuchsanstalt Hofgut Neumuhle, Pessl lnstruments GmbH, RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH a Schmiedhof.

Kontaktní osoba: Matthias Nachtmann, August Altherr
friendsofdigitalfarming.org
info@friendsofdigitalfarming.org
+49 631 41486250