Pravidla pro vracení a výměnu dílů

Vážení uživatelé METOS®, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší podporu, postupujte podle níže uvedených pokynů.

  • Můžete napsat na adresu Podpora METOS® (klikněte zde) NEBO vytvořit vstupenka (klikněte zde) u všech reklamací a oprav s uvedením pořadového čísla stanice a přesného popisu chyby.
  • Číslo faktury nebo dodacího listu musí být uvedeno ve všech případech záruky.
  • Všechny náhradní díly, za které byla předem zaslána náhrada, musí být označeny číslem jízdenky a číslem LS náhradní dodávky.
  • Všechny díly musí být vráceny do 2 týdnů po výměně (v případě, že nebudou vráceny, naše podpora vám to sdělí a lístek uzavře).
  • Pokud díly neobdržíme do jednoho měsíce, bude na ně vystavena faktura.
  • Všechny vrácené položky musí být před odesláním vyčištěny
  • Na všech stanicích musí být baterie před přepravou odpojena od sítě.
  • Veškeré vrácené zboží musí být zabaleno tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození během přepravy.

Vezměte prosím na vědomí, že účtujeme 50 € za každý návrat který nedodržuje pokyny (znečištěné stanice, chybějící údaje atd.).

Kontaktujte prosím náš tým technické podpory prostřednictvím našeho systému Ticket a požádejte o formulář RMA.