INTERFEJS WĘZŁA ŁAŃCUCHA DLA CZUJNIKA METER, CZTERECH CZUJNIKÓW WATERMARK I CZUJNIKA TEMPERATURY GLEBY